Tehnički pregled - SCC

Tenički pregled - Registracija i osiguranje
Opening at 8:00 AM tomorrow
Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.
Header image for the site

Testimonials

8 months ago
- Ismar M
a year ago
- Mustafa Đ

O tehničkom pregledu

Smisao tehničkog pregleda u tome je da se otkrije kvar na vozilu koji je nesiguran za Vas i za Vašu okolinu, te da se otkloni prije nego što se dogodi nešto sa lošim posljedicama.

Tehnički pregledi vozila obavljaju se u skladu sa „Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini“, „Pravilnika o tehničkim pregledima vozila“, „Pravilnika o preventivnim tehničkim pregledima“ i „Pravilnika o tehničko-eksploatacionim uslovima“ a u svrhu provjere tehničke ispravnosti i ekološke prihvatljivosti vozila. Tehnički pregledi obavljaju se na motornim i priključnim vozilima.

Tehnički pregled vozila podrazumijeva pregled opreme i uređaja vozila koji se provode u cilju utvrđivanja da li vozilo ima propisane uređaje i opremu i da li je u ispravnom stanju, te da li ono ispunjava i druge propisane uvjete za učešće u saobraćaju.

Po svom karakteru, vrste tehničkog pregleda mogu biti:

 • Redovni tehnički pregled,
 • Vanredni tehnički pregled,
 • Preventivni tehnički pregled,
 • Utvrđivanje tehničko-eksploatacionih uslova.

Redovni tehnički pregled vozila je tehnički pregled koji se obavlja prije prve registracije vozila i prilikom produžavanja registracije vozila. Redovni tehnički pregledi vozila obavljaju se prije isteka registracije u periodu ne dužem od 30 dana.

Vanredni tehnički pregled vozila obavlja se:

 • na zahtjev ovlaštene službene osobe ako postoji osnovana sumnja da bi dalja upotreba vozila ugrozila sigurnost saobraćaja, ili vozilo prekomjerno zagađuje zrak ili pravi prekomjernu buku;
 • nakon vanrednog događaja;
 • nakon izvršene ugradnje ili prepravke sklopa ili više njih od čije ispravnosti zavisi tehnička ispravnost vozila (uređaji za upravljanje, uređaji za zaustavljanje, uređaji za spajanje vučnog i priključnog vozila, gasna instalacija i drugi uređaji koji su važni za sigurnost saobraćaja), i obavljenog certificiranja vozila u roku od 15 dana;
 • na zahtjev vlasnika ili vozača vozila.
Preventivni tehnički pregled može biti dnevni i periodični.

Na STP obavlja se periodični preventivni tehnički pregled i to u zavisnosti od starosne dobi, vrste i namjene vozila shodno odredbama predmetnog Pravilnika i to u predviđenim vremenskim rokovima ili nakon što vozilo pređe propisan broj kilometara od dana prethodno obavljenog tehničkog pregleda.

Utvrđivanjem tehničko-eksploatacionih uslova osigurava se da motorno i priključno vozilo kojima se vrši prevoz lica i stvari u zavisnosti od vrste i karaktera prevoza ispunjava uslove radi blagovremenog, sigurnog i kvalitetnog obavljanja prijevoza u cestovnom saobraćaju, kao i u vezi ispunjavanja uslova u pogledu emisije štetnih materija i buke.

Pregled vozila po ovom osnovu vrši se u zavisnosti od starosne dobi vozila i to:

 • za vozila starosti do jedne godine - jednom i to na početku perioda korištenja vozila, a potvrda se izdaje sa rokom važenja pet godina;
 • za vozila starosti od jedne do dvije godine - jednom i to na početku perioda korištenja vozila, a potvrda se izdaje sa rokom važenja četri godine;
 • za vozila starosti od dvije do osam godina - svake tri godine, a potvrda se izdaje sa rokom važenja tri godine;
 • za vozila starosti od osam do deset godina - svake dvije godine, a potvrda se izdaje sa rokom važenja dvije godine;
 • za vozila starosti preko deset godina - svake godine, a potvrda se izdaje sa rokom važenja jedne godine.

Tehnički pregled vozila svih kategorija možete obaviti brzo, kvalitetno i pouzdano na moderno uređenom tehničkom pregledu uz profesionalnu uslugu i stručne savjete ljubaznog i kvalifikovanog osoblja.

*Napomena: Objavljeni podaci informativnog su karaktera i podložni su izmjenama. Ispravne i aktuelne informacije dobićete od ovlaštenih stručnih lica na našoj STP.

Contact Us

Contact

Call now
 • 033 733-201

Address

Get directions
Dr. Safeta Mujića
Sarajevo 71000
Bosnia and Herzegovina

Business Hours

Mon:8:00 AM – 4:30 PM
Tue:8:00 AM – 4:30 PM
Wed:8:00 AM – 4:30 PM
Thu:8:00 AM – 4:30 PM
Fri:8:00 AM – 4:30 PM
Sat:Closed
Sun:Closed